Asertywność

“Mam prawo być sobą. Mam prawo dbać o swoje interesy. Chcę dawać wyraz swoim uczuciom. Jestem dokładnie tak samo ważny jak inni ludzie. Jestem za czystymi, opartymi na prawdzie sytuacjami między ludźmi…”

 Zdania Pro-Asertywne, autorskie metody szkoleniowe

Cele i korzyści:

  • poznanie założeń postawy asertywnej oraz jej implikacji dla kierowania sobą i współpracy z innymi ludźmi
  • poznanie technik i zachowań związanych z postawą asertywną
  • identyfikacja mocnych stron w relacjach z ludźmi
  • rozwój umiejętności rozpoznawania postaw i zachowań manipulacyjnych, konfliktowych oraz odpowiedniego na nie reagowania
  • wzmocnienie świadomości siebie, nabycie poczucia większej wartości i wiary w siebie
  • nabycie umiejętności przyjmowania i udzielania negatywnych oraz pozytywnych komunikatów