Budowanie efektywnego zespołu

“Moim biznesowym wzorcem jest zespół The Beatles. Składał się on z czterech mężczyzn, którzy  nieustannie pilnowali siebie nawzajem. Dodatkowo balansowali swoje niedoskonałości, co w efekcie sprawiało, że jako zespół byli świetni, a w pojedynkę artystycznie niewystarczający”

Steve Jobs, Wywaid dla 60 Minutes – 2003

Cele i korzyści:

  • Wzrost świadomości znaczenia pracy zespołowej oraz poziomu odpowiedzialności indywidualnej wśród członków zespołu.
  • Zwiększenie umiejętności efektywnego podziału i delegowania zadań w zespole, diagnozy potencjału i zasobów poszczególnych członków i całości zespołu.
  • Nabycie umiejętności przełamywania barier interpersonalnych oraz nawiązywania bliższych relacji z członkami zespołu.
  • Udoskonalenie umiejętności efektywnej komunikacji oraz skutecznego przekazywania i odbierania informacji zwrotnej.
  • Nabycie umiejętności diagnozowania zakłóceń komunikacyjnych w zespole, poznanie skutecznych metod radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych.
  • Poznanie znaczenia i zrozumienie roli lidera.