Budowanie relacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym

“Na związek z klientem składa się to wszystko, co klient i firma robią razem i z czego obie strony czerpią korzyści. Związek to nic innego, jak proces interakcji, w którym czynności, wiedza i uczucia stają się częścią procesu kreowania wartości, którego uczestnikiem jest klient.”

K. Storbacka, J. Lehtinen, Customer Relationship Management

Cele i korzyści:

  • Nabycie umiejętności budowania partnerskiej relacji z klientem, opartej na zaufaniu.
  • Nabycie umiejętności analizy potrzeb klienta, zadawania odpowiednich pytań i wspólnego poszukiwania rozwiązań.
  • Trening zachowań asertywnych i nauka zarządzania emocjami w kontakcie z klientem.
  • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i ujawniania manipulacji w kontakcie z klientem.
  • Nabycie umiejętności rozpoznawania fazy impasu w kontakcie z klientem, radzenia sobie z nim oraz przeciwdziałania zaistnieniu impasu.
  • Nabycie umiejętności identyfikowania zagrożeń dla relacji i tworzenie klimatu porozumienia.