Efektywność osobista

“Nie chodzi o to, aby robić wszystkie rzeczy we właściwy sposób. Chodzi przede wszystkim o to, aby robić właściwe rzeczy.”

Peter Drucker

Cele i korzyści:

  • Wprowadzenie twórczych zmian wewnętrznych i zwiększenie skuteczności działania.
  • Nabycie umiejętności świadomego wyznaczania konkretnych celów oraz ustalania priorytetów uwzględniając kryteria ważności i pilności.
  • Zwiększenie motywacji do przejmowania inicjatywy, ale też odpowiedzialności za swoje decyzje.
  • Rozwinięcie umiejętności aktywnego poszukiwania rozwiązań i zarządzania sobą przez ukierunkowywanie siebie na wyniki w oparciu o posiadaną wiedzę, możliwości i założone cele.
  • Wykształcenie umiejętności wykorzystania zasobów inteligencji motywacyjnej, definiowanej, jako umiejętność sterowania własnym życiem, działaniami, a także poziomem energetycznym organizmu.