Inteligencja emocjonalna

“Motyw i emocja wywodzą się z tego samego łacińskiego źródłosłowu, motere – poruszać, pobudzać. Emocje są zatem dosłownie tym, co pobudza nas do dążenia ku naszym celom; to one są źródłem motywacji, motywy zaś z kolei kierują naszym postrzeganiem i kształtują nasze działania.”

Daniel Goleman, „Inteligencja emocjonalna w praktyce.”

Cele i korzyści:

  • Nabycie umiejętności rozpoznawania emocji w trakcie ich występowania oraz rozwinięcie zdolności ich rozumienia.
  • Zdobycie umiejętności zarządzania własnymi emocjami: radzenia sobie z impulsywnością emocjonalną, uspokajania siebie oraz niwelowania ogarniającego lęku, przygnębienia czy drażliwości.
  • Poznanie technik automotywacji: podporządkowania emocji danym celom, wprowadzania się w stan „flow”.
  • Poznanie wpływu inteligencji emocjonalnej na sukces zawodowy.
  • Zwiększenie umiejętności rozpoznawania emocji u innych: empatycznej świadomości.
  • Zwiększenie kompetencji w zakresie utrzymywania satysfakcjonujących relacji międzyludzkich dzięki rozwojowi inteligencji emocjonalnej.