Inteligencja motywacyjna

“Jeśli masz więcej niż 3 priorytety działania, to znaczy, że nie masz żadnego.”
John Kenneth Galbraith

Cele i korzyści:

  • Zrozumienie pojęcia inteligencji motywacyjnej, jako umiejętności sterowania własnym życiem, działaniami, a także poziomem energetycznym organizmu.
  • Wypracowanie zdolności do autorefleksji, poznanie swoich mocnych i słabych stron.
  • Nabycie umiejętności wyboru celów dopasowanych do swoich możliwości i wyznaczania priorytetów.
  • Zwiększenie kompetencji w zakresie dysponowania swoimi zasobami oraz utrzymywania optymalnego poziomu stymulacji.
  • Wykształcenie orientacji na działanie i orientacji na cel.
  • Rozwój motywacji nastawionej na sukces, zrozumienie ograniczeń motywacji nastawionej na unikniecie porażki.