Interwencja w sytuacji zakłóceń i manipulacji

“Pamiętaj! Zakłócenia mają pierwszeństwo!. Oznacza to, że jeżeli zidentyfikujesz zakłócenie, to zajmujesz się nim w pierwszej kolejności. W przeciwnym razie dalsza nauka nie będzie przebiegać efektywnie.”

autorskie materiały szkoleniowe, „Skuteczne interwencje w sytuacji zakłóceń i manipulacji”

Cele i korzyści:

  • Poznanie rodzajów zachowań zakłócających u pojedynczych uczestników oraz zakłócających sposobów zachowania całej grupy.
  • Zwiększenie świadomości w zakresie zakłóceń płynących od trenera.
  • Poszerzenie wiedzy na temat ról grupowych zakłócających proces grupowy.
  • Poznanie narzędzi interwencyjnych i zdobycie umiejętności zastosowania w praktyce procedury interwencji w trudnych sytuacjach.
  • Zwiększenie świadomości w zakresie manipulacji stosowanych przez uczestników na szkoleniu i nabycie umiejętności jej rozpoznawania.
  • Wykształcenie postawy asertywnej i trening zachowań asertywnych pomocnych w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami na szkoleniu.