Jak szkolimy

Szkolenie jest złożonym procesem, który rozpoczyna się już w momencie podjęcia decyzji o jego przeprowadzeniu. Na konieczność przeprowadzenia szkolenia może wskazywać spadek efektywności zespołu, wprowadzanie zmian w organizacji, które wymagają treningu nowych umiejętności czy zgłaszana przez pracowników potrzeba doskonalenia i rozwoju. Ocena obecnej sytuacji jest punktem wyjścia. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jest pierwszym i kluczowym etapem procesu, który prowadzi do określenia celów i treści szkolenia. Warunkiem osiągnięcia zakładanych rezultatów jest odpowiednie planowanie oraz umiejętne przeprowadzenie szkolenia, a potwierdzeniem jego efektywności i etapem końcowym jest ewaluacja. Aby zwiększyć efektywność procesu oferujemy także sesje po zakończeniu szkolenia, dostarczające narzędzi utrzymujących i pogłębiających nabyte umiejętności.

identyfikacja-potrzeb

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych


Panuje ogólne przekonanie, że każde szkolenie jest korzystne i każde może się przydać. Nie zgadzamy się z tą opinią. Źle ukierunkowane szkolenie, o nieodpowiednio dobranej tematyce, nie spełnia zadań jakie stawiają przed nim szkoleniowcy, uczący się i organizacja. Ważne jest stworzenie solidnych fundamentów szkolenia, co można osiągnąć poprzez precyzyjne zidentyfikowanie i dogłębne przeanalizowanie potrzeb, które ma ono zaspokoić. Właściwie przeprowadzona identyfikacja potrzeb szkoleniowych jest podstawą wszelkich innych czynności związanych ze szkoleniem pracowników.planowanie-szkolenia

Planowanie i projektowanie szkolenia


Często planując sesje szkoleniowe rozpoczyna się od pytania „Co uczestnicy powinni wiedzieć?”. Oznacza to, że jeżeli trener ustala zakres tego, co ma być przekazane zanim ustali kto ma być poddany treningowi, to program, który przygotował jest zupełnie niezależny od potrzeb uczestników – dokładnie odwrotnie niż głoszą to zasady teorii uczenia dorosłych. Projektując nasze szkolenia postępujemy według programu siedmiu kroków, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaprojektować program treningowy zgodny z zasadami uczenia dorosłych.ikona-szkola_trenerow_biznesu

Prowadzenie szkolenia


Zapewniamy uczestnikom optymalne warunki do uczenia się oraz przyjazną atmosferę, opartą na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. Podczas naszych szkoleń trenerzy na bieżąco diagnozują obszary wymagające rozwoju. Obserwacja przebiegu ćwiczeń, analiza wypracowanych wniosków i uwag zgłaszanych przez uczestników, pogłębianie dyskusji, sondowanie i zadawanie tematów to tylko niektóre z metod wytyczania kierunków dalszego rozwoju. Dbamy o to, aby każdy z uczestników otrzymał kompleksowe wsparcie i pełną informację zwrotną.follow-up

Ewaluacja i follow up


Opracowany przez nas raport ewaluacyjny zawiera wszystkie spostrzeżenia oraz wnioski na temat wiedzy, umiejętności i postaw uczestników, zebrane uprzednio podczas badania potencjału, podczas szkolenia i po przeprowadzonym szkoleniu. Raport oprócz dokonanych spostrzeżeń przedstawia także dalsze kierunki rozwoju uczestników – które umiejętności, w jakim celu oraz w jaki sposób należy kształcić. Naszym zadaniem jest odpowiedzieć na każde pytanie dotyczące uczestników, ich umiejętności i dalszego rozwoju.