Komunikacja interpersonalna

“Skuteczne komunikowanie się wymaga wykształcenia i rozwijania umiejętności, które sprzyjają porozumiewaniu się, a zwłaszcza rozwiązywaniu narastających problemów, nawiązywaniu i podtrzymywaniu już istniejących kontaktów interpersonalnych.”

Janina Stankiewicz, Komunikowanie się w organizacji

Cele i korzyści:

  • Podkreślenie wagi i znaczenia komunikacji w budowaniu trwałych relacji, realizowaniu celów życiowych i osiąganiu sukcesu zawodowego.
  • Poznanie rodzajów i stylów komunikacji, kanałów komunikacyjnych oraz ich wad i zalet.
  • Nabycie umiejętności rozpoznawania i eliminowania zakłóceń w komunikacji.
  • Dokonanie autodiagnozy własnego stylu komunikowania się w grupie.
  • Zwiększenie wrażliwości uczestników na informacje przekazywane przez drugą osobę i wyćwiczenie wzorców poprawnego komunikowania się w relacji z drugą osobą i w grupie.
  • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania emocji i ich komunikowania.