Komunikacja z zespołem i informacja zwrotna

“Komunikacja pracuje dla tych, którzy nad nią pracują.”

John Powell

Cele i korzyści:

  • Przygotowanie uczestników do prowadzenia zebrań i spotkań z zespołem.
  • Omówienie sposobów prezentowania treści podczas zebrań.
  • Opanowanie zasad proksemiki konferencyjnej.
  • Omówienie metod radzenia sobie z zakłócającymi uczestnikami zebrania.
  • Nabycie umiejętności udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej podczas zebrania.
  • Poznanie metod radzenia sobie z tremą związaną z wystąpieniami przed audytorium.