Kreatywność

“Nie potrzebujesz bardziej kreatywnych rozwiązań, potrzebujesz bardziej kreatywnych pytań.”

Andy Green, Kreatywność w public relations

Cele i korzyści:

  • Rozwój zdolności twórczego myślenia i trening twórczości poprzez zadawanie kreatywnych pytań.
  • Nabycie umiejętności kreowania pomysłów i rozwiązań.
  • Poznanie zasad funkcjonowania technik pracy twórczej w grupie.
  • Poznanie optymalnych czynników twórczej motywacji.
  • Nabycie umiejętności stosowania wybranych technik pracy twórczej, twórczego rozwiązywania problemów i oceny rozwiązań.
  • Zwiększenie efektywności osobistej oraz potencjału życiowego i zawodowego.