Mediacje

“(…) mediator przejmuje kontrolę nad procesem, ale nie nad jego wynikiem.”

Roy Lewicki, Pomyśl, zanim powiesz

Cele i korzyści :

  • Nabycie umiejętności diagnozowania własnego zachowania w sytuacji konfliktu oraz przyczyn powstawania konfliktów.
  • Nabycie umiejętności świadomego kierowania procesem rozwiązywania konfliktów.
  • Poznanie metod rozwiązywania konfliktów w taki sposób, aby wszystkie zaangażowane w konflikt strony zwyciężały.
  • Poznanie technik prowadzenia mediacji
  • Poznanie sposobów redukowania sytuacji uniemożliwiających porozumiewanie się pracowników pozostających w konflikcie.
  • Nauka określania specyficznego dla stron modelu rozwiązywania sporów w przyszłości.