Metody ewaluacji szkoleń

“Opinię o nas samych budujemy na podstawie tego, co potrafimy, jednak inni osądzają nas według tego, co osiągnęliśmy.”

Henry Wadsworth

Cele i korzyści:

  • Zrozumienie znaczenia ewaluacji dla procesu szkolenia.
  • Poznanie narzędzi i metod oceny efektywności szkoleń.
  • Zdobycie wiedzy z zakresu tworzenia schematów ewaluacji, doboru próby, wybierania momentu oceny.
  • Nabycie umiejętności oceny wyników szkolenia według modelu ewaluacji szkoleń Kirkpatricka.
  • Poznanie wskaźników efektywności szkoleń oraz metod mierzenia zwrotu z inwestycji szkoleniowych.
  • Nabycie umiejętności dokonywania pełnej i profesjonalnej oceny krótkich programów szkoleniowych.