Motywowanie pracowników

“Nie wierzę, że musisz być lepszy od innych. Uważam, że powinieneś stać się lepszy niż kiedykolwiek sądziłbyś, że będziesz.”

Ken Venturi

Cele i korzyści:

  • Zwiększenie umiejętności motywowania pracowników poprzez rozwój umiejętności diagnozowania źródeł motywacji oraz poznanie metod wywierania wpływu na ludzi i grupę.
  • Zaimplementowanie różnych strategii prowadzenia spotkań motywacyjnych.
  • Poznanie założeń dotyczących skutecznych programów motywacyjnych.
  • Poznanie metod i narzędzi przydatnych w tworzeniu programów motywacyjnych.
  • Podniesienie umiejętności pracy z oporem i mechanizmami obronnymi w obliczu zmiany.
  • Wykorzystanie elementów coachingu w rozmowach motywacyjnych z pracownikami.