Narzędzia trenerskie

“Rozwijający się rynek szkoleń wymaga stosowania ciągle nowych i niestandardowych technik pracy z uczestnikami spotkań.”

Mirosław Urban

Cele i korzyści:

  • Poznanie założeń uczenia się wielokierunkowego.
  • Nabycie umiejętności tworzenia i zastosowania autorskich narzędzi w szkoleniach.
  • Zwiększenie kreatywności w tworzeniu narzędzi szkoleniowych.
  • Nabycie technicznych i merytorycznych umiejętności korzystania z multimedialnych narzędzi szkoleniowych.
  • Zwiększenie umiejętności wykorzystywania case study, gier, energizerów, testów, muzyki i tańca jako narzędzi szkoleniowych.
  • Zwiększenie motywacji do nieustannego rozwoju i wymiany doświadczeń.