Negocjacje handlowe

“W sposobie komunikowania się negocjatora z otoczeniem i partnerami handlowymi powinna uzewnętrzniać się jego filozofia traktowania klientów.”

Halina Brdulak, Jacek Brdulak, Negocjacje handlowe

Cele i korzyści:

  • Podniesienie kompetencji w zakresie negocjowania i zastosowania taktyk negocjacyjnych.
  • Nabycie umiejętności skutecznego rozwiązywania konfliktów.
  • Poznanie technik przezwyciężania impasu w trakcie negocjacji handlowych.
  • Nabycie umiejętności diagnozy manipulacji w negocjacjach i obrony przed nimi.
  • Poznanie skutecznych technik sprzedaży.
  • Rozwój umiejętności prowadzenia efektywnych prezentacji handlowych.