Niekonwencjonalne metody szkoleniowe

“Proszę sobie wyobrazić taką sytuację: piątek, grudniowy wieczór, miejska starówka i…dwadzieścia pięć osób w cyrkowych strojach (…). To nie happening ani festiwal teatrów ulicznych, lecz podsumowanie zorganizowanego dla ArboMedia Polska dwudniowego treningu kreatywności z użyciem niekonwencjonalnych metod szkoleniowych.”

Mirosław Urban

Cele i korzyści:

  • Poznanie założeń dotyczących aktywnych form uczenia się.
  • Poznanie niekonwencjonalnych metod wprowadzających, pobudzających i zamykających szkolenia oraz zdobycie umiejętności ich zastosowania w praktyce.
  • Zdobycie umiejętności organizowania pracy z ciałem na szkoleniach.
  • Zwiększenie kompetencji w zakresie wykorzystania obrazu i dźwięku na szkoleniach oraz ekspresji twórczej uczestników.
  • Zdobycie umiejętności wykorzystania różnorodnych przedmiotów do rozwoju umiejętności interpersonalnych.
  • Rozwój myślenia kreatywnego oraz zdobycie inspiracji i pomysłów do wykorzystania w pracy z grupą.