O nas

PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA ELŻBIETY SOŁTYS – JAN ROBERT SOŁTYS

blinking-logo

Jako firma szkoleniowa działamy od 1997 roku. Założycielką Pracowni była Elżbieta Sołtys – trener biznesu, psycholog, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, wieloletni dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, były konsultant w zespole konsultacyjnym Ministerstwa Edukacji ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W grudniu 2009 roku Elżbieta odeszła od nas. Przypuszczamy, że szkoli teraz w niedostępnym już dla nas wymiarze.

Kontynuujemy dzieło Elżbiety Sołtys, stosując jej autorską metodę prowadzenia szkoleń. Nasi trenerzy, to grupa ekspertów, psychologów, praktyków biznesu, specjalistów w zakresie szkoleń menedżerskich. Stosujemy najwyższe standardy rekrutacji trenerów, opartej na weryfikacji umiejętności w obszarze warsztatowym, obejmującym:

  • tworzenie planów szkoleń i dostosowywanie ich do potrzeb uczestników;
  • pracę z grupą na poziomie meta-społecznym i meta-organizacyjnym;
  • umiejętność analizy wszelkich interakcji zachodzących na poziomie trener – grupa, a także rozumienia zachodzących procesów grupowych oraz rozwiązywania sytuacji trudnych.

Stale współpracujemy z około 100 trenerami biznesu w całej Polsce. Wspieramy w rozwoju firmy, szkoląc i rozwijając kompetencje pracowników oraz kadry kierowniczej. Realizując projekty szkoleniowe skierowane do przedsiębiorstw, pomagamy wprowadzać zmiany, przechodzić kryzysy i zwiększać efektywność ich funkcjonowania. Szkolimy w odniesieniu do codziennej praktyki zarządzania w firmie, tak by wprowadzone zmiany były trwałe i przynosiły wymierne korzyści.

Sprawdź jak szkolimy.