Metoda Elżbiety Sołtys


Elzbieta-Soltys-zdjecie-zielone
METODA PROWADZENIA SZKOLEŃ ELŻBIETY SOŁTYS OPIERA SIĘ NA 12 ZAŁOŻENIACH:

 • Prowadzimy szkolenie w oparciu o Proces grupowy. Proces grupowy jest podstawą rozumienia sytuacji, zdarzeń i zachowań uczestników, które zachodzą w grupie szkoleniowej.
 • Tworzymy na szkoleniu Sytuację edukacyjną, rozumianą jako przestrzeń, której podstawowymi elementami są relacje oparte na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. Skutkiem tego jest zaangażowanie uczestników w uczenie się i wyzwalanie synergii grupy.
 • Wprowadzamy Pedagogikę kontraktu. Przyjęcie jasnych zasad współpracy daje poczucie bezpieczeństwa i wspiera aktywne uczestnictwo w szkoleniu.
 • Uczymy dorosłych w oparciu o Cykl Kolba. Dzięki temu przyswajanie wiedzy jest efektywne, wnioski są przekładalne na praktykę.
 • Stosujemy Myślenie systemowe w rozumieniu firm, organizacji, zespołów.
 • Przekazujemy „Ciepłe i puchate” − trenerzy i uczestnicy szkoleń dzielą się doświadczeniami, wiedzą i umiejętnościami, przeżywając radość z procesu poznawania, rozwoju i zmiany. Wiedza nie jest wyłączną własnością trenera.
 • Odwołujemy się do zasady „Tu i teraz” − dla maksymalnej koncentracji uczestników na procesie uczenia się i sytuacji szkoleniowej.
 • Komunikujemy się wprost – nawet „aż do bólu” – z uszanowaniem granic osobistych uczestników, ujawniając i podejmując trudne tematy, sytuacje i konflikty oraz ich nie unikając. Tym samym uruchamiamy zmiany w ludziach i organizacjach, prowadzące do podjęcia działań rozwojowych.
 • Stosujemy zasadę „Zakłócenia mają pierwszeństwo”, która służy wyeliminowaniu zakłóceń w procesie szkolenia i zwiększeniu efektywności szkolenia.
 • Reagujemy na Manipulacje w grupie szkoleniowej i ujawniamy ich mechanizm.
 • Prowadzimy szkolenie w Parach trenerskich. Uczestnicy skuteczniej zdobywają wiedzę i poszerzają swoje kompetencje, otrzymują więcej rozwojowych informacji zwrotnych.
 • Przestrzegamy Zasad etyki obowiązujących w zawodzie trenera.