Obsługa trudnego klienta

“Twoi najbardziej niezadowoleni klienci są najlepszym źródłem do nauki.”

Bill Gates

Cele i korzyści:

  • Zwiększenie efektywności w zakresie komunikacji z klientami poprzez aktywne słuchanie i umiejętne zadawanie pytań.
  • Poznanie typów klientów i dopasowanie odpowiednich stylów prowadzenia rozmowy.
  • Rozwój postawy asertywnej oraz poznanie sposobów wyrażania emocji i oczekiwań w kontakcie z agresywnym klientem.
  • Nabycie umiejętności postępowania w przypadku zastrzeżeń, trudnych pytań lub zarzutów ze strony klienta.
  • Nauka diagnozowania postaw manipulacyjnych u klientów i poznanie metod radzenia sobie z nimi.
  • Zwiększenie efektywności działań w kontakcie z klientem poprzez wzmacnianie swojej wiarygodności, kompetencji, budowanie argumentacji i konsekwentną postawę wobec klienta.