Business Coaching

Coaching biznesowy to odmiana coachingu wspierająca organizacje w rozwoju. Wspiera przedsiębiorców w pracy nad celami i wartościami firmy.

Dzięki sprawdzonym narzędziom coachingowym wdrażanym w organizacje jako podstawowe i kluczowe narzędzie do wspierania pracy nad celami i dążeniami firmy uzyskujemy efekt świetnego zarządzania czasem i zasobami przedsiębiorstwa przy ograniczonych nakładach finansowych.

Coaching biznesowy realizowany jest w poniższych formach :

– coaching grupowy

– indywidualne sesje coachingowe

Coachowie prowadzą indywidualne sesje coachingowe dla biznesu kierując się kodeksem etycznym ICF oraz 11 kompetencjami coachingowymi,  zarówno w języku polskim jak i angielskim. Oprócz podstawowych akredytacji każdy z coachów ma dodatkowe umiejętności, certyfikacje i akredytacje pracując w oparciu o różne formy pracy.

Coachowie z którymi współpracujemy korzystają  z następujących podejść:

  • coaching prowokatywny
  • ustawienia systemowe
  • podejścia transformacyjne
  • narzędzia Points of YouTM

Aby poznać jedno ze Skutecznych narzędzi coachingowych do wdrożenia w organizacji, zapraszamy do pobrania darmowego e-booka, który przybliży tę tematykę.