Coaching indywidualny

Coaching indywidualny to proces w którym klient wyłania cel i przy wsparciu coacha dąży do jego realizacji w wyznaczonym przez siebie terminie. Spotkania odbywają się co 2-3 tygodnie mając na celu wsparcie klienta w procesie realizacji celu.

Coachowie z którymi współpracujemy prowadzą indywidualne sesje coachingowe kierując się kodeksem etycznym ICF oraz 11 kompetencjami coachingowymi. Posiadają akredytacje ICF na poziomie ACC i PCC. Sesje prowadzone są zarówno w języku polskim jak i angielskim.

OBECNOŚĆ COACHINGOWA – DEFINICJA ICF

  1. Coach jest obecny i elastyczny, podczas procesu coachingowego, – „podąża“ za klientem,
  2. Korzysta z własnej intuicji i ufa wewnętrznej mądrości – podąża za nimi,
  3. Pozwala sobie nie znać odpowiedzi i podejmuje ryzyko,
  4. Dostrzega wiele sposobów pracy z klientem i potrafi na bieżąco wybierać najefektywniejsze
  5. Efektywnie wykorzystuje humor, aby stworzyć odpowiedni nastrój, energię,
  6. Odważnie zmienia punkty widzenia oraz eksperymentuje z nowymi możliwościami w swoim działaniu,
  7. Okazuje pewność podczas pracy z silnymi emocjami, oraz potrafi kierować samym sobą, aby i nie dać się przytłoczyć ani uwikłać w emocje klienta.