Szkoła coachów rodzicielskich

Coaching jest sprawdzoną metodą pracy nad rozwojem osobistym, skierowaną na osiąganie wyznaczonych celów. Charakterystycznymi elementami coachingu są: partnerska relacja między coachem a osobą coachowaną, szacunek i wzajemne zaufanie, empatia, umiejętność słuchania i rozumienia oraz umiejętność motywowania. W odpowiedzi na potrzeby współczesnych rodziców zrodziła się myśl włączenia metody coachingowej do rodzicielstwa. W ten sposób powstała idea Coachingu rodzicielskiego, która zyskuje na świecie coraz większą popularność.

Celem Coachingu rodzicielskiego jest:

– Doskonalenie kompetencji rodzicielskich, by świadomie dbać o prawidłowy rozwój dziecka;

– Budowanie relacji rodzice-dziecko na każdym etapie rozwoju dziecka;

– Wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci, by stawały się wartościowymi ludźmi.

W Pracowni Psychologicznej zajmujemy się Coachingiem rodzicielskim od 2008 roku.  Specjalistom, pragnącym wspierać rodziców w procesie wychowawczym oraz rodzicom, chcącym podnieść swoje kompetencje rodzicielskie, aby stać się coachem dla swojego dziecka, proponujemy:

SESJE INDYWIDUALNE

Spotkania indywidualne proponujemy rodzicom, którzy doświadczają problemów wychowawczych lub chcą popracować nad pogłębieniem relacji ze swoimi dziećmi.

Spotkania odbywają się cyklicznie w odstępach 1-2 tygodni; ich ilość jest uzależniona od indywidualnych potrzeb (zwykle 3-6).

SZKOLENIA

Na szkolenia zapraszamy rodziców, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę z tematów dotyczących rozwoju, wychowania i edukacji dzieci oraz zdobyć nowe umiejętności rodzicielskie oraz specjalistów – psychologów, pedagogów, coachów, którzy chcieliby poznać nowe metody i narzędzia pracy z rodzicami oraz wymienić się doświadczeniami z innymi profesjonalistami.

Szkolenia oferujemy zarówno w formie otwartej jak i zamkniętej – dostosowane do konkretnych potrzeby danej grupy osób czy organizacji.

SZKOŁA COACHÓW RODZICIELSKICH

Osoby zainteresowane pracą z rodzicami przygotowujemy do pełnienia roli profesjonalnego Coacha rodzicielskiego poprzez:

Zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu:

  • Psychologii rozwojowej dziecka
  • Psychologii rodziny
  • Szans i zagrożeń na drodze rozwoju
  • Roli rodziców w kształtowaniu się osobowości dziecka
  • Skutecznych metod wychowawczych

Poznanie metod i rozwinięcie umiejętności w zakresie:

  • Prowadzenia gier i zabaw pobudzających rozwój dzieci w różnym wieku
  • Odkrywania potencjału dziecka i wspierania go w osiąganiu celów
  • Skutecznej komunikacji i budowania relacji rodzic – dziecko
  • Prowadzenia rozmów z rodzicem i z dzieckiem
  • Specjalistycznych metod i technik pracy z rodzicami.

Pobierz ofertę w PDF