Projektowanie programów szkoleniowych

“Szkolenie jest procesem złożonym i długotrwałym, wymagającym profesjonalnego przygotowania i dostosowania do potrzeb przedsiębiorstwa. (…) Zastosowanie odpowiednich metod pozwoli skrócić czas konieczny do przygotowania szkolenia i zwiększyć jego efektywność.”

Leslie Rae, Planning and designing training programmes.

Cele i korzyści:

  • Poznanie metod identyfikowania i analizy istniejących potrzeb szkoleniowych oraz zdobycie umiejętności określania celów szkolenia.
  • Nabycie umiejętności projektowania programów szkoleniowo-rozwojowych z zastosowaniem Cyklu Kolb`a.
  • Zwiększenie kompetencji w zakresie zastosowania modeli uczenia się w programach szkoleniowych z uwzględnieniem indywidualnych cech uczącego się, stylów uczenia się, modeli komunikacji i wykorzystania zmysłów w procesie uczenia się.
  • Poznanie zasad badania poziomu rozwoju firmy w ujęciu systemowym, według modelu Greinera.
  • Uwzględnianie potrzeb edukacyjnych uczestników z grupy 45+ w projektowaniu szkoleń.
  • Zdobycie umiejętności tworzenia własnej oferty szkoleniowej.