Akademia Treningu Interpersonalnego

Projekt „Akademia Treningu Interpersonalnego” był projektem komercyjnym, który zrealizowaliśmy w okresie od maja 2007 do czerwca 2008. Cały cykl Akademii obejmował 250 godzin nauki, w tym 80 godzin zajęć praktycznych, minimum 40 godzin osobiście przeprowadzonego treningu interpersonalnego oraz 10 godzin ewaluacji, łącznie 300 godzin.

Projekt stanowił ścieżką rozwoju kompetencji trenerskich dla osób posiadających certyfikat I stopnia trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych i chcących ubiegać się o II stopień. Był także skierowany do doświadczonych trenerów, chcących osiągnąć wyższy poziomu rozwoju i wtajemniczenia trenerskiego. Program Akademii opierał się na poznaniu narzędzi oraz rozwoju umiejętności prowadzenia treningu interpersonalnego i pracy indywidualnej w ramach takiego treningu.

W ramach Akademii uczyliśmy jak być trenerem, którego zadaniem jest zwiększenie intensywności przeżyć emocjonalnych uczestników. Podczas trwania Akademii każdy trener w zależności od swoich cech, przekonań czy stylu pracy uczył się rozwiązywania problemów intrapersonalnych, realizowania treningu metodą niedyrektywną, prowadzenia interwencji indywidualnych zwiększających świadomość emocji, kontrolowania zachowań negatywnych i wzmacniania pozytywnych moderowania pojawiania się autentycznych i spontanicznych ról w grupie, analizy bogatego materiału z procesu grupowego i wykorzystania go do udzielania informacji zwrotnych oraz wzmacniania samosterowności grupy, rozumienia zachowania innych ludzi i funkcjonowanie grupy. Uczestnicy Akademio mieli możliwość poprowadzenia dwóch treningów interpersonalnych pod superwizją dwóch superwizorów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.