Edukacja Konsumencka

Projekt „Edukacja Konsumencka” realizowany w latach 2006-2009, dedykowany był nauczycielom. Celem programu szkoleniowego dla nauczycieli było dostarczenie wiedzy w zakresie edukacji konsumenckiej. Program był opracowywany wspólnie z trenerem z berlińskiej fundacji Stiftung Verbraucherinstitut – Peterem Gnielczykiem. Za merytoryczna stronę warsztatu, z ramienia Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli przy PFDiM, odpowiadała Elżbieta Sołtys – dyr. programowy Ośrodka.

Efektem warsztatów oraz pracy grupy trenerów był 2-dniowy program szkoleniowy dla nauczycieli, oraz zestaw ćwiczeń możliwych do samodzielnej realizacji przez nauczyciela w trakcie godzin lekcyjnych. W programie zostały wykorzystane doświadczenia programów: Kinder und Geld (Dzieci i pieniądze), Schuldenprevention – eine Zukunftswerkstatt (warsztaty o zapobieganiu zadłużaniu się przez młodzież).