Od Diamentu do Brylantu – Zaawansowane Szkolenia Trenerskie

szkolenie 4

Projekt „Od diamentu do brylantu – zaawansowane szkolenia trenerskie” zrealizowaliśmy w 2 edycjach, w ramach Projektu Systemowego PARP „Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej”, finansowanego ze środków Poddziałania 2.2.2 PO KL. „Od diamentu do brylantu – I” trwał od 29.12 2008 do 31.08.2010, zrealizowaliśmy 6 kursów po 224 godzin każdy. Przeprowadziliśmy łącznie 1344 godziny szkoleń i przeszkoliliśmy 84 uczestników. „Od diamentu do brylantu – II” trwał od 1.09.2010 do 31.05.2012, zrealizowaliśmy 9 kursów po 280 godzin każdy i 20 godzin superwizji każdy. Przeprowadziliśmy łącznie 2520 godzin szkoleń i przeszkoliliśmy 126 uczestników.

Celem projektu było wyposażenie uczestników w kompetencje niezbędne do prowadzenia szkoleń. Raport ewaluacyjny projektu potwierdził entuzjastyczne opinie uczestników – zakładane rezultaty zostały w pełni zrealizowane, a niekiedy przekroczone. Uczestnicy uznali, że nabyli bądź poszerzyli umiejętności takie jak: badanie potrzeb szkoleniowych, zwiększenie efektywności pracy trenera i przekazywanych treści, radzenie sobie z tremą i stresem przed audytorium, praca z grupą, planowanie ewaluacji szkoleń, pogłębienie warsztatu trenerskiego i  poznanie nowych technik szkoleniowych. Poziom satysfakcji uczestników z projektu był bardzo wysoki. Uznali też, że zwiększyli swoje kompetencje w takich obszarach jak: emocjonalność, predyspozycje poznawcze, komunikacja, autoprezentacja, prowadzenie grupy, wiedza merytoryczna, umiejętności techniczne. Znaczna większość uczestników dzięki udziałowi w projekcie mogła bądź rozpocząć prowadzenie szkoleń, bądź też rozbudować swoje narzędzia szkoleniowe i zintensyfikować dotychczas prowadzone szkolenia.

Wypowiedzi uczestników „Od diamentu do brylantu – zaawansowane szkolenia trenerskie”:

“Gdyby ktoś zadał mi pytanie o wydarzenia, które miały wpływ na moje życie, bez wątpienia dołączyłabym udział w szkoleniu realizowanym przez Pracownię Psychologiczną Elżbiety Sołtys. Agnieszki sprzed roku już nie ma, jest inna – ani lepsza, ani gorsza, po prostu inna. Jeszcze lepiej poznałam siebie, swoje zachowania, ponownie odnalazłam w sobie wiele przymiotów, cech, o których w pędzie codziennego życia zapomniałam. Od piętnastu lat zajmuje stanowiska kierownicze i w związku z tym brałam udział w różnych szkoleniach organizowanych przez wiele firm, ale to, czym wyróżnia się Pracownia Psychologiczna to to, że oprócz niezbędnej wiedzy, solidnego warsztatu i różnorakich technik szkoleniowych bardzo duża część szkolenia poświęcona jest człowiekowi i relacjom międzyludzkim. Zmusza do pochylenia się nad drugim człowiekiem. Szkolenie to przerosło moje najśmielsze oczekiwania.”

Agnieszka Białota

“Od Diamentu do Brylantu” był dla mnie projektem przełomowym. Z początkującego szkoleniowca zrobił ze mnie wysokiej jakości trenera biznesu, który śmiało może konkurować na rynku z najlepszymi. Ogrom zmian jakie dokonały się w moim życiu zawodowym i prywatnym nie pomieści się w tych kilku zdaniach. Jeżeli miałbym jednak podsumować “Od diamentu…” jednym zdaniem to powiedziałbym, że była to rakieta przyspieszająca zmiany i rozwój o lata świetlne! Projekt ten będę polecał każdemu, kto tylko zechce wkroczyć na wymagającą, trudną lecz niesamowicie satysfakcjonującą ścieżkę trenerską.”

Michał Dzidt