Trener Sukcesu

Projekt „Trener Sukcesu – szkolenia rozwijające kompetencje trenerskie” zrealizowaliśmy w ramach Projektu Systemowego PARP „Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej”, finansowanego ze środków Poddziałania 2.2.2 PO KL. Trwał od 01.10.2012 do 31.07.2014, zrealizowaliśmy 20 szkoleń, po 160 godzin każde. Przeprowadziliśmy łącznie 3200 godzin szkoleń, przeszkoliliśmy 200 uczestników.

Przewodnim hasłem projektu było zdanie: “Sukces to drabina, po której nie sposób wspiąć się z rękami w kieszeniach”, a my dołożyliśmy wszelkich starań aby dostarczyć naszym uczestnikom odpowiedni poziom motywacji, aby po tej drabinie mogli wchodzić z pasją. Projekt oferował uczestnikom rozwinięcie umiejętności w jednym z czterech obszarów: Projektowanie i tworzenie szkoleń, Prowadzenie szkoleń, Rozwój osobisty trenera oraz Trener w organizacji. Moduły te były odpowiedzią na potrzeby, które zdiagnozowaliśmy badając trenerów pracujących na polskim rynku.

Szkolenie „Projektowanie i tworzenie szkoleń“ skierowane było do tych trenerów, którzy chcieliby lepiej rozumieć dynamikę szkoleń, procesy zachodzące na szkoleniu, prawa związane z uczeniem się człowieka, a w rezultacie tego skuteczniej zaplanować swój dzień szkoleniowy. Ten moduł obfitował też w dużą ilość narzędzi, które pomagają osiągać zaplanowane cele szkoleniowe. „Prowadzenie szkoleń“ było adresowane przede wszystkim do trenerów, którzy już wiedzą jak zaprojektować scenariusz szkolenia, natomiast podczas szkolenia natrafiają na sytuacje, z którymi trudno im sobie poradzić. Uczestnicy nauczyli się przede wszystkim jak uważnie reagować na potrzeby uczestników, jak ich wspierać w osiąganiu celów oraz jak radzić sobie z zakłóceniami w procesie uczenia. Szkolenie „Rozwój osobisty trenera“ to moduł, który miał na celu pomóc osobom, które zgubiły swoją pasję do trenerstwa. Skierowany był do osób, które poprzez rozwój osobisty w zakresie komunikacji, asertywności, kreatywności i motywacji mogły w znaczny sposób zwiększyć swoją efektywność. Natomiast dla osób pragnących poznać kulisy pracy trenera wewnętrznego oraz nauczyć się prowadzić szkolenia, które często zdarzają się w organizacjach zaoferowaliśmy szkolenie „Trener w organizacji“. Wyniki ankiet ewaluacyjnych pokazały, że zarówno zawartość merytoryczna, jak i sposób prowadzenia szkoleń oceniane były bardzo wysoko. Zakładane rezultaty projektu zostały osiągnięte, nastąpiło podniesienie kompetencji trenerskich z zakresu danego szkolenia u wszystkich uczestników.

Wypowiedzi uczestników „Kompendium Kompetencji Trenerskich”:

„Dzięki szkoleniu w Pracowni Psychologicznej zrozumiałam, że rzeczywisty tok szkolenia i plan szkolenia, to nie dwa alternatywne, odrębne od siebie elementy. To nawet nie są elementy uzupełniające się. Agenda i przebieg powinny tworzyć jedną, koherentną, uzupełniającą się całość. Taką całość stanowią teraz prowadzone przeze mnie szkolenia.”

„Po szkoleniu zupełnie zmieniłam postrzeganie tego, co dzieje się na sali szkoleniowej“

„To szkolenie pozwoliło mi gruntownie przewietrzyć moją wiedzę na temat zarządzania i motywowania, poznać dużo narzędzi oraz zyskać nowe, systemowe patrzenie na organizację“

„Bardzo dużo się nauczyłem mimo, że aktywnie prowadzę szkolenia już od 10 lat. Udział w tym projekcie był kamieniem milowym w moim życiu“

„Wszyscy trenerzy oraz kierownik projektu Jan Robert Sołtys byli bardzo inspirujący, pomocni i otwarci, nadal jesteśmy w kontakcie. To nie jest standardowa firma, to jak przyjęcie do rodziny“