Wachlarz kompetencji trenerskich

Projekt „Wachlarz Kompetencji Trenerskich” zrealizowaliśmy w ramach Projektu Systemowego PARP „Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej”, finansowanego ze środków Poddziałania 2.2.2 PO KL. Trwał od 1.10.2009 do 30.11.2010, składał się z 27 szkoleń doskonalących kompetencje doświadczonych trenerów, zrealizowanych w ramach 3 edycji. Każda edycja obejmowała 180 h szkoleniowych, przeprowadziliśmy łącznie 540 godzin szkoleń. W projekcie wzięło udział 42 trenerów działających aktywnie na rynku szkoleniowym.

Projekt rozwinął kompetencje trenerów w takich obszarach, jak: osobowość, predyspozycje poznawcze, emocjonalność, komunikacja, autoprezentacja, prowadzenie grupy, wiedza merytoryczna, umiejętności techniczne, prowadzenie działalności trenerskiej, kariera trenerska, doświadczenie. Z raportu ewaluacyjnego wynika, że u znacznej większości uczestników nastąpiło podwyższenie umiejętności prowadzenia grupy poprzez poznanie nowych metod angażowania oraz specyfiki budowania szkoleń. Udoskonalone zostały   umiejętności komunikacyjne, nastąpiła poprawa umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i wzmocnienie samokontroli. Uczestnicy zadeklarowali także wzmocnienie osobowości, w tym zdolności do autorefleksji i poszerzenie samoświadomości jako niezbędnych cech budowania mistrzostwa zawodowego. Zwiększona została energiczność działania uczestników, odwaga, śmiałość, otwartość na ludzi i na doświadczenie, empatia, sympatyczność, łatwość wypowiedzi publicznej, zdecydowanie i kreatywność. Poprawie uległy umiejętności techniczne uczestników, w tym wykorzystywania multimediów jako środków do aktywizowania uwagi. Pogłębiony został ich warsztat trenerski, poznali oni nowe techniki szkoleniowe. Poszerzona została także wiedza merytoryczna przez poznanie nowych tendencji w zarządzaniu.

Wypowiedzi uczestników „Wachlarz kompetencji trenerskich”:

“Wachlarz doskonale spełnił moje oczekiwania. Nasze spostrzeżenia związane z sytuacjami szkoleniowymi, jako doświadczonych już trenerów, są o wiele bogatsze, a zatem mamy większe pole do wspólnej dyskusji i wymiany wiedzy. Możliwość współpracy z innymi trenerami oraz praca nad rozwojem kompetencji kluczowych w pracy trenera, takich jak inteligencja emocjonalna, czy wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi w naszym zawodzie, jest niezwykle cenna. Dzięki projektowi miałam okazję popracować intensywnie nad uatrakcyjnieniem formy, w jakiej na szkoleniach prezentowana jest wiedza. Powrót do andragogiki, analiza przypadków z naszej praktyki trenerskiej oraz superwizje wzbogaciły moją perspektywę. Przyjrzałam się swoim silnym stronom, ale i mogłam odkryć i wzmocnić te słabsze. Jednym z najcenniejszych modułów dla mnie była praca z emocjami trenera oraz empowerment. Tym, czego wcześniej się nie spodziewałam, a co stanowi dla mnie wartość dodaną do całego projektu, była grupa osób z mojej edycji. Przyjacielska i życzliwa atmosfera oraz relacje, które przeniosły się później na grunt prywatny to zasługa klimatu, jaki tworzą trenerzy pracowni.”

Edyta Korona

“Co mi dał Wachlarz? Wolę powiedzieć, co dostałem i wziąłem od ludzi, którzy pracowali przy realizacji Projektu, a także od osób z grupy. To coś najpiękniejszego dla mnie: możliwość uczenia się, odkrywania i rozwijania siebie w pożądanym kierunku. Wszak ja, jako trener, jestem najważniejszym narzędziem. Pogłębiłem samoświadomość i umiejętności interpersonalne, dostrzegam niuanse interakcji międzyludzkich. Poznałem i nauczyłem się stosować rewelacyjne metody aktywizujące uczestników i umożliwiające przeprowadzanie gruntownych zmian rozwojowych aż po szczebel organizacji. Poszerzyłem spektrum komunikacji niewerbalnej. Swobodnie reaguję na zakłócenia. W pełni wiem, co dzieje się z każdym z uczestników z osobna, a także, co dzieje się w grupie. Świadomie kreuję swój wizerunek. Efekt jest dokładnie taki, jaki chcę, żeby był. I to się sprawdza. Poznałem sporo ćwiczeń, skonsolidowałem to, czego nauczyłem się w Szkole Trenerów i poznałem „metodę Elżbiety Sołtys” z metapoziomu, co złożyło się w spójną całość – szerokość spojrzenia i rozumienia. Świadomie podążam trenerską drogą. I mam ze sobą obszerne materiały z każdego modułu oraz zaawansowaną walizkę trenera.”

Max Machalica