Przywództwo

“Lider prowadzi ludzi tam, gdzie chcą iść. Wybitny lider prowadzi ludzi tam, gdzie niekoniecznie chcą iść, ale powinni tam być.”

Rosalynn Carter

Cele i korzyści:

  • Rozpoznanie własnego stylu przywództwa w odniesieniu do stylów zarządzania.
  • Zidentyfikowanie swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju w kontekście zarządzania i przewodzenia w organizacji..
  • Zrozumienie przywództwa opartego na inspiracji oraz wewnętrznym autorytecie lidera.
  • Nabycie umiejętności kształtowania rozwoju potencjału pracowników i podnoszenia ich efektywności poprzez informację zwrotną.
  • Nabycie umiejętności wspierania pracowników w wyciąganiu wniosków z popełnianych błędów oraz przekazywania im odpowiedzialności za poprawę i doskonalenie jakości pracy.
  • Poznanie różnych metod inspirowania pracowników oraz roli doceniania i nagradzania w procesie rozwoju ich umiejętności.