Rozwiązywanie konfliktów w zespole

“To nie konflikt jest źródłem nieporozumień i walki między ludźmi, lecz sposób jego rozstrzygania.”

Wojciech Haman, Jerzy Gut, Docenić konflikt. Od walki i manipulacji do współpracy.

Cele i korzyści:

  • Poznanie rodzajów konfliktów.
  • Nabycie umiejętności zarządzanie emocjami swoimi i członków zespołu.
  • Poznanie zasad rozwiązywania konfliktów w zespole.
  • Nabycie umiejętności rozpoznawania i pokonywania barier we współpracy przy rozwiązywaniu konfliktów.
  • Nabycie umiejętności konstruktywnego zarządzania konfliktem.