Skuteczny negocjator

“Dobry negocjator powinien lubić to, co robi. Powinien być otwarty na nowe sytuacje i umieć radzić sobie z tym, co może go zaskoczyć.”

Michał Kuziak, Jak mówić, rozmawiać, przemawiać?

Cele i korzyści:

  • Poznanie różnych strategii prowadzenia negocjacji – pozycyjnej, problemowej, negocjacji nastawionych współpracę oraz negocjacji z trudnym klientem.
  • Zrozumienie czym jest sukces w negocjacjach.
  • Nabycie umiejętności wykorzystywania negocjacji w rozmowach handlowych.
  • Kształtowanie asertywnej postawy w negocjacjach, wzmocnienie własnej siły negocjacyjnej.
  • Nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem i kontroli emocji podczas negocjacji
  • Poznanie reguł i technik kończenia negocjacji, prowadzących do zawierania umów i podpisywania kontraktów handlowych.