Syndrom wypalenia zawodowego

“Istnieje wiele sygnałów ostrzegawczych, które mogą wskazywać na zjawisko wypalenia. Należą do nich: rezygnacja z wytyczonych celów, zredukowane zaangażowanie, reakcje emocjonalne, poczucie winy, zrzucanie odpowiedzialności na innych (…)”

Grażyna Bartkowiak, Psychologia w zarządzaniu, nowe spojrzenie

Cele i korzyści:

  • Zdobycie wiedzy z zakresu rozwojowych aspektów ekspresji emocji, przyczynowości cyrkulacyjnej oraz interpersonalnych i organizacyjnych czynników wypalenia.
  • Zwiększenie świadomości w zakresie znaczenia wsparcia społecznego w radzeniu sobie z wypaleniem.
  • Zwiększenie umiejętności w zakresie wykorzystywania zasobów inteligencji emocjonalnej i motywacyjnej w walce z wypaleniem.
  • Poznanie założeń Empowermentu jako sposobu radzenia sobie z wypaleniem.
  • Rozwinięcie umiejętności wyznaczania celów, motywowania siebie i innych do rozwoju.
  • Zwiększenie poczucia skuteczności własnej.