Szkolenia

Sukces to nie kwestia wrodzonego talentu, błyskotliwej inteligencji ani szczęścia. Sukcesy odnoszą ludzie przekonani o tym, że wciąż mogą się wiele nauczyć.

Carol Dweck

Szkolenia realizujemy z pasją, czerpiemy przyjemność z każdego spotkania, co sprawia, że nasze warsztaty przepełnione są pozytywną energią. Stosując Metodę Elżbiety Sołtys kładziemy duży nacisk na obserwację procesu grupowego i tworzenie przestrzeni edukacyjnej sprzyjającej dzieleniu się doświadczeniami, dbając o to aby każdy uczestnik czuł się komfortowo i mógł wyrazić siebie.

Prowadząc szkolenia i stosując profesjonalne narzędzia trenerskie budujemy elementy kultury organizacji, rozwijamy kompetencje pracownicze i wspieramy rozwój kadry menedżerskiej. Uczymy rozumienia zachodzących procesów, przyczyn oporu jako reakcji na zmianę w organizacji oraz rozwiązywania konfliktów. Wyznaczamy kierunki zmierzające do realizacji celów i osiągania sukcesów.

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są technikami warsztatowymi. Taka forma zwiększa aktywność i zaangażowanie uczestników, przyczyniając się do uzyskania optymalnych efektów uczenia się. Dzięki osadzeniu ćwiczeń w realiach pracy bądź życia uczestników, przekazywana wiedza bezpośrednio przekłada się na osiąganie zakładanych rezultatów naszych szkoleń.

SZKOLENIA OTWARTE

Organizowane przez nas szkolenia otwarte maja formę warsztatów rozwojowych. Przeznaczone są dla osób indywidualnych poszukujących inspiracji, których celem jest rozwój i poszerzanie horyzontów. Dają możliwość poznania swoich mocnych i słabych stron, umożliwiają doskonalenie własnych umiejętności i zdobywanie nowych doświadczeń. Jest to doskonała  okazja dla uczestników szkoleń do wymiany i dzielenia się posiadanymi zasobami.

Sprawdź jakie szkolenia otwarte realizujemy w najbliższym czasie.

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej to szkolenia przygotowane dla konkretnej grupy pracowników firmy. Są to szkolenia „szyte na miarę”, czyli zaprojektowane specjalnie dla organizacji i dopasowane do potrzeb. Gwarantują rozwiązanie rzeczywistych problemów, odwołują się do specyfiki, kultury organizacyjnej i sposobu funkcjonowania firmy.

Poniżej przedstawiamy listę realizowanych przez nas tematów szkoleń, które możemy przeprowadzić w dowolnym miejscu i terminie, uzgodnionym z zamawiającym.  Opierając się na naszej długoletniej praktyce oraz korzystając z naszych zasobów jesteśmy w stanie zaprojektować i zrealizować szkolenie z tematu wykraczającego poza proponowaną listę.

Stosowana przez nas metodasposób prowadzenia szkoleń dają gwarancję osiągnięcia zakładanych celów szkoleniowych.