Techniki obsługi klienta

„Każdy ma swojego klienta, a jeżeli nie wie, kim jest jego klient, to nie rozumie swojej pracy”
W.E. Deming

Cele i korzyści:

  • Zaznajomienie się z profesjonalnymi procedurami kontaktowania się z klientem.
  • Poznanie znaczenia pierwszego wrażenia w kontakcie z klientem i wypracowanie efektywnych metod budowania pozytywnych relacji.
  • Nabycie umiejętności diagnozowania potrzeb klienta oraz adekwatnego reagowania na nie.
  • Rozwój postawy asertywnej oraz poznanie sposobów wyrażania emocji i oczekiwań w kontakcie z agresywnym klientem.
  • Zwiększenie efektywności działań w kontakcie z klientem poprzez wzmacnianie swojej wiarygodności, kompetencji, budowanie argumentacji i konsekwentną postawę wobec klienta.