Trener w organizacji

“Systematyczna praca nad kompetencjami zapewnia firmie przewagę strategiczną, decydują one bowiem o specyfice przedsiębiorstwa, są trudne do naśladowania przez firmy konkurencyjne oraz stanowią rezultat uczenia się organizacji – jej rozwoju.”

Małgorzata Kossowska, Szkolenia pracowników a rozwój organizacji.

Cele i korzyści:

  • Poznanie założeń psychologii systemowej w organizacji.
  • Zwiększenie kompetencji trenerów w zakresie definiowania źródeł motywacji w organizacji, budowania zespołu, przywództwa, delegowania, zarządzania czasem i zarządzania zmianą.
  • Rozwój umiejętności rozwiązywania konfliktów i prowadzenia rozmów okresowych oraz trudnych rozmów.
  • Zwiększenie kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej i sposobów udzielania informacji zwrotnej.
  • Poznanie założeń dotyczących systemów motywacji w firmach.
  • Poznanie metod zwiększania efektywności osobistej pracowników oraz metod prowadzących do empowermentu w organizacji.