Trening pozytywnego myślenia

“Największe odkrycie moich czasów to prawda, że człowiek może zmienić siebie, zmieniając swój stosunek do świata.”

William James

Cele i korzyści:

  • Podniesienie samooceny, zwiększenie wiary w siebie i swoje możliwości.
  • Zwiększenie motywacji do działania i osiągania ambitnie ustanowionych celów.
  • Ukształtowanie pozytywnych postaw i nauka reagowania pozytywnym nastawieniem wobec napotykanych trudności.
  • Nabycie umiejętności dokonywania zamiany stanów negatywnych na pozytywne.
  • Poznanie twórczych sposobów radzenia sobie ze stresem i rozładowywania napięcia emocjonalnego.
  • Zwiększenie optymizmu.