Zarządzanie emocjami

“Emocje pomagają w podejmowaniu decyzji, kiedy umiemy nad nimi panować i wykorzystywać je w sposób kontrolowany.”

Krystyna Bolesta-Kukułka, Decyzje menedżerskie

Cele i korzyści:

  • Ukształtowanie postawy otwartej na emocje własne i innych.
  • Wykształcenie umiejętności korzystania z informacji płynących z emocjonalności własnej i innych osób w optymalny sposób.
  • Zwiększenie kompetencji w zakresie świadomego wykorzystania wpływu emocji na myślenie i działanie.
  • Pogłębianie rozumienia przyczyn i konsekwencji emocjonalnych różnych zdarzeń.
  • poznanie strategii zarządzania emocjami: przewartościowanie, uznanie, integracja emocji
  • Zwiększenie kompetencji w zakresie świadomego i etycznego wywierania wpływu na emocje własne i innych osób, tak by konstruktywnie radzić sobie w sytuacjach trudnych.