Zarządzanie procesem grupowym

“Głównym zadaniem prowadzącego jest zadbanie o to, by ogromny potencjał tkwiący w grupie został optymalnie wykorzystany, przynosząc wszystkim trwałe i satysfakcjonujące korzyści.”

Agnieszka Kozak, Proces grupowy

Cele i korzyści:

  • Nabycie umiejętności diagnozowania przebiegu procesu grupowego.
  • Doświadczenie przez uczestników 4 faz rozwoju grupy.
  • Poznanie technik i metod wpływania na proces grupowy.
  • Poznanie metod zawierania kontraktu z uczestnikami.
  • Poznanie technik przeprowadzania interwencji w sytuacji pojawienia się zakłóceń podczas szkolenia.
  • Nabycie umiejętności budowania programu szkoleniowego z uwzględnieniem przebiegu procesu grupowego.