Zarządzanie projektami

“Aby zmienić zachowanie systemu, musisz zidentyfikować i zmienić czynnik ograniczający.”

Lawrence P. Leach, Critical Chain Project Management

Cele i korzyści:

  • Poznanie modeli zarządzania jakością, ryzykiem, zaopatrzeniem i portfelem projektu.
  • Zdobycie umiejętności prognozowania czasu, zasobów, wymagań i szacowania kosztów projektu za pomocą sprawdzonych technik.
  • Poznanie metod tworzenia systemów kontroli i monitorowania projektu oraz zarządzania nimi.
  • Poznanie pełnego cyklu życia projektu i nabycie umiejętności zarządzania tym cyklem.
  • Udoskonalenie kompetencji w zakresie rekrutacji, organizowania i zarządzania zespołem projektowym.
  • Zdobycie umiejętności wykorzystania projektów jako narzędzia motywacji i rozwoju.