Zarządzanie stresem

“Jeśli chcemy, by w naszej mocy było zwalczanie szkodliwych skutków stresu, musimy przebyć drogę do rozpoznania tego zjawiska- poprzez jego wyjaśnienie- do wypracowania skutecznych środków zaradczych.”

Mirella Kamińska, Panowanie nad stresem

Cele i korzyści:

  • Nabycie umiejętności rozpoznawania źródeł stresu.
  • Rozpoznawanie własnego typu osobowości, stylu reagowania na stres, czynników wyzwalających stres i rodzaju przeżywanej reakcji na stres.
  • Analizowanie stresogennych aspektów sytuacji, możliwości poznawczego i aktywnego przekształcania sytuacji, zastosowania adekwatnych strategii.
  • Wykształcenie umiejętności radzenie sobie ze stresem poprzez poznanie metod kontroli emocji oraz oddzielania emocji od problemów.
  • Kształtowanie odporności na stres przez kontrolowanie sytuacji stresogennych i rozwijanie metod aktywnego radzenia sobie ze stresem.
  • Trening stosowania technik relaksacyjnych jako metod wygaszania reakcji organizmu.