Zarządzanie zmianą

“Kiedy sławny antropolog Karol Darwin stwierdził, że przetrwać mogą gatunki nie najinteligentniejsze, lecz te, które się najlepiej przystosują do zmian, z powodzeniem mógłby wtedy mieć na myśli firmy.”

Jason Janings, Laurence Haughton, Szybkość jako atut w biznesie

Cele i korzyści:

  • Zrozumienie znaczenia i sensu zmiany, poznanie korzyści płynących z wprowadzenia zmian w firmie.
  • Zdiagnozowanie potencjału organizacyjnego firmy w obliczu zmiany i przybliżenie systemowego podejścia do cyklu życia organizacji.
  • Poznanie narzędzi przeprowadzania zespołu przez zmianę, zwiększenie kompetencji w zakresie komunikowania zmian, tworzenia wspólnej wizji, facylitacji procesów, delegowania zadań i motywowania ludzi do zmiany.
  • Zdobycie umiejętności radzenia sobie z kryzysem rozwojowym w obliczu zmian.
  • Nabycie umiejętności wykorzystywania oporu w procesie zmian.
  • Zaplanowanie działań stabilizujących sytuację w firmie.