Automotywacja

” Nasze nastawienie na początku trudnego zadania bardziej niż cokolwiek innego decyduje o jego powodzeniu.”

William James

Cele i korzyści:

  • Nabycie umiejętności kierowania swoim potencjałem i motywowania się do działania.
  • Rozwój świadomości w zakresie efektywności i skuteczności działania w oparciu o cele.
  • Poznanie skutecznych metod uczenia się, opartych o zmianę perspektywy.
  • Przyjęcie postawy proaktywnej – otwarcie na wyzwania.
  • Trening twórczego podejścia do problemów.
  • Nabycie umiejętności monitorowania i analizowania błędów, traktowanych jako wskazówki w procesie rozwoju.