Planowanie i projektowanie szkolenia

Planując szkolenie opieramy się na zasadzie 7 Kroków:

 1. Dlaczego? – Sytuacja wymagająca treningu
 2. Kto? – Uczestnicy
 3. Kiedy? – Ramy czasowe
 4. Gdzie? – Miejsce treningu
 5. Co? – Treść przekazu
 6. Po co? – Cele treningu
 7. Jak? – Narzędzia i metody

Przygotowując szkolenie pamiętamy, że ludzie uczą się:

 • Kiedy mają motywację do uczenia się. – Najważniejszym źródłem motywacji są potrzeby i zainteresowania uczestników, dlatego stwarzamy możliwości ich zaspokojenia.
 • Kiedy wykorzystywane są metody odwołujące się do różnych stylów i sposobów uczenia się. – Stosujemy zróżnicowane metody i techniki tak, by trafić do wszystkich uczestników.
 • Kiedy wykorzystywana jest ich dotychczasowa wiedza i umiejętności. – Stwarzamy okazje do wymiany doświadczeń miedzy uczestnikami, stosujemy techniki o wysokim poziomie uczestnictwa, wykorzystujące doświadczenie życiowe uczestników.
 • Kiedy mają poczucie kontroli nad procesem uczenia się. – Stosujemy metodę oceny dotychczasowej wiedzy, umiejętności i postaw uczestników w odniesieniu do tematu szkolenia, co pozwala uczestnikom na określenie własnego kierunku pracy oraz stanowi punkt odniesienia do oceny czynionych postępów i rozwoju w zdobywaniu nowych umiejętności.
 • Kiedy odnoszą sukcesy. – Tak konstruujemy ćwiczenia, by sprzyjały sukcesom, a ryzyko porażki było minimalne, nie porównujemy uczestników między sobą i nie stwarzamy okazji do rywalizacji, pokazujemy, że każdy uczestnik ma do przebycia indywidualną drogę.
 • Kiedy mają możliwość ćwiczenia i stosowania nabywanych umiejętności. – Tworzymy przestrzeń do stosowania i ćwiczenia przekazywanych zasad czy umiejętności, gdyż uczenie nie polega tylko na rozumieniu. Koniecznym etapem zmiany jest wcielenie w życie poznanych zasad wiec uczestnicy muszą mieć możliwość praktycznego zastosowania tego, o czym słyszą lub co widzą podczas treningu.
 • Kiedy angażują się wszechstronnie w proces uczenia się. – Stosujemy różne techniki, angażujące intelektualnie (rozwiązywanie problemów, studia przypadków, wykłady), emocjonalnie (gry, odgrywanie ról, dyskusje) i fizycznie (zadania konstrukcyjne, ćwiczenia energetyzujące, gry i zabawy ruchowe).
 • Kiedy mają dość czasu na przyswojenie nowej wiedzy i umiejętności. – Dbamy o to aby nasze programy szkoleniowe nie były przeładowane treścią i aktywnościami, zapewniamy optymalny przebieg szkolenia, sprzyjający efektywnemu uczeniu się.
 • Kiedy widzą zastosowanie nabywanej wiedzy i umiejętności w praktyce. – Staramy się, by trening koncentrował się na wybranych obszarach, bliskich problemom uczestników, a nie traktował tematu akademicko. Wykorzystujemy jako materiał do ćwiczeń rzeczywiste zadania i problemy przed którymi stoją uczestnicy, a każde prowadzone ćwiczenie kończymy pytaniem o możliwe zastosowania nabytego doświadczenia w życiu codziennym.