Rozwój osobisty trenera

“Obowiązki trenera nie sprowadzają się już do skutecznego poprowadzenia sesji szkoleniowej. Trenera-Nauczyciela zastąpił Trener-Konsultant.(…) Takie podejście oznacza, że usługę mogą wykonywać jedynie osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, gotowe do stałego podnoszenia ich poziomu.”

Małgorzata Kossowska

Cele i korzyści:

  • Rozwój swojego potencjału w zawodzie trenera.
  • Trening pracy z głosem oraz budowania wizerunku trenera.
  • Zwiększenie kompetencji w zakresie zarządzania swoją motywacją w osiąganiu wyznaczonych celów.
  • Nabycie umiejętności rozpoznawania i zarządzania emocjami swoimi oraz grupy szkoleniowej.
  • Poznanie metod rozwiązywania konfliktów, trening asertywnej postawy na szkoleniu oraz opanowanie umiejętności posługiwanie się informacją zwrotną.
  • Zwiększenie kreatywności w pracy trenera.