Techniki negocjacji

“W negocjacjach handlowych, sposób ustępowania bywa ważniejszy niż samo ustępstwo. (…) Zadowolenie klienta najczęściej wynika ze sposobu, w jaki uzyskał cenę, a nie z samej wysokości ceny.”

Gary Karrass, Dobić targu.

Cele i korzyści:

  • Poznanie procedury prowadzenia negocjacji i rozwój umiejętności negocjacyjnych.
  • Zaimplementowanie różnych strategii prowadzenia negocjacji – pozycyjnej, problemowej, negocjacji nastawionych na współpracę.
  • Zdobycie praktycznych umiejętności prowadzenia negocjacji z trudnym klientem.
  • Podniesienie umiejętności budowania dobrych relacji z klientem poprzez stosowanie technik negocjacyjnych.
  • Nabycie umiejętności rozpoznawania i obrony przed manipulacją w negocjacjach.
  • Poznanie skutecznych taktyk negocjacyjnych.