Techniki prowadzenia grup szkoleniowych

“Blokady w nauce mogą wynikać z zastosowania niewłaściwych metod”

Eric Parasloe, Monika Wray, Trener i Mentor

Cele i korzyści:

  • Pogłębienie umiejętności komunikacji z grupą i skuteczności stymulowania pracy grupy.
  • Opanowanie technik prowadzenia grupy, stosowania elementów procesu grupowego dla osiągnięcia efektu synergii.
  • Praca nad umiejętnością dokonywania zamiany zakłóceń występujących w grupie na zachowania pożądane, sprzyjające procesowi uczenia się.
  • Pogłębienie umiejętności rozpoznawania przyczyn oporu w grupie i rozwiązywania sytuacji trudnych.
  • Poznanie metod i narzędzi służących zwiększaniu zaangażowania uczestników.