Wizerunek trenera

“Charakterystyczne cechy twojego wyglądu oraz temperament są dziedziczone i do pewnego stopnia niezmienne. Sposób, w jaki chodzisz, siadasz czy stoisz, jest wynikiem praktyki, temperamentu i różnych uwarunkowań, ale to jak się ubierasz, jest już wynikiem twojego własnego wyboru.”

Eleri Smpson, Jak tworzyć własny wizerunek

Cele i korzyści:

  • Poznanie zasad i sposobów kreowania profesjonalnego, spójnego wizerunku w sytuacji szkoleniowej.
  • Uczestnictwo w profesjonalnej analizie sylwetki i stroju dokonanej przez stylistkę.
  • Uzyskanie informacji zwrotnej na temat obecnego wizerunku oraz wskazanie obszarów do doskonalenia i zmiany.
  • Poznanie i zastosowanie w praktyce metod pracy z głosem wpływających na wizerunek trenera.
  • Praktyczny trening umiejętności prowadzenia wystąpień publicznych oraz uzyskanie informacji zwrotnej.
  • Poznanie metod radzenia sobie z tremą i stresem podczas prowadzenia szkoleń.